Blog Om Lovsangsledelse

Ledelse af lovsang til Gud

Dette blogindlæg ønsker at pege på Gud midt i tanker om evner, passion og udmærkelse i forbindelse med ledelse af lovsang. Det henvender sig altså primært til dig, som leder lovsang, men det er også tanker til dig, som på anden vis har en gave, som er givet af Gud.

Frivillighed der udvikler dig og din stab (Del 3)

Dette blogindlæg er blevet til på baggrund af tanker om det at lede frivillige. Det henvender sig altså primært til dig, som enten leder eller blot arbejder sammen med frivillige. Selvledelse og selvudvikling i arbejdet med frivillige er vigtigt. Tænk dig selv som en begrænset leder, og hjælp i stedet de frivillige til at lede sig selv – det skaber udvikling og nye muligheder, idet de frivillige på denne måde oplever frihed under ansvar i deres arbejde.

Frivillighed der udvikler dig og din stab (Del 1)

Tanker om mit arbejde som frivillighedskoordinator i Youth For Christ Danmark. Vi er en landsorganisation med 5 faste medarbejdere, 20 frivillige omkring landskontoret i Aarhus, og ca. 150 frivillige gruppeledere rundt omkring i Danmark.

Frivillige har været en selvfølge i man…