Indkaldelse til årsmøde i YFC Danmark d. 26. maj 2018

Lørdag d. 26. maj 2018 k.: 14-16.
Skt. Pauls Gade 11 A, 8000 Aarhus C

YFC vil være vært for en kop kaffe og hyggeligt samvær fra kl. 14. Selve årsmødet afholdes kl. 15-16.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst og indledning
 2. Valg af dirigent og sekretær.
  1. Bestyrelsen peger på næstformand, Thea Mukai
 3. Mandaterne prøves
 4. Valg af stemmetællere
 5. Årsberetning v. formand, Allan Axelsen og landsleder, David Mortensen
 6. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent v. kasser, Aksel Christensen
 7. Oprettelse og godkendelse af nye lokalgrupper
 8. Valg
  • Til bestyrelsen
  • Revisor
 1. Indkomne forslag
 2. Evt.