Indkaldelse til årsmøde i YFC Danmark d. 26. maj 2018

Lørdag d. 26. maj 2018 k.: 14-16.
Skt. Pauls Gade 11 A, 8000 Aarhus C

YFC vil være vært for en kop kaffe og hyggeligt samvær fra kl. 14. Selve årsmødet afholdes kl. 15-16.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Velkomst og indledning
 2. Valg af dirigent og sekretær.
  1. Bestyrelsen peger på næstformand, Thea Mukai
 3. Mandaterne prøves
 4. Valg af stemmetællere
 5. Årsberetning v. formand, Allan Axelsen og landsleder, David Mortensen
 6. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent v. kasser, Aksel Christensen
 7. Oprettelse og godkendelse af nye lokalgrupper
 8. Valg
  • Til bestyrelsen
  • Revisor
 1. Indkomne forslag
 2. Evt.

David Laadal Mortensen bliver ny landsleder 1/3-18

Ny landsleder i YFC

Bestyrelsen for YFC har pr. 1 marts ansat den 37 årige David Laadal Mortensen som landsleder for YFC Danmark. David er tidligere landsleder i Børne og Ungdoms Oase og har gennem de seneste 9 år arbejdet som sekretariatsleder i Aarhus Valgmenighed.  Vi glæder os over Davids store erfaring fra kirkelige organisationer og hans brand for at bringe evangeliet til Danmarks unge. Vi kender i bestyrelsen David gennem mange år og er yderst trygge ved at overlade ledelsen af YFC til ham. David får lige ordet med en bemærkning….

”Det er et stort privilegium at få lov til at stå i front for YFC´s arbejde i Danmark. Ungdomsårene er den vigtigste periode i vores liv, hvor store beslutninger, som former vores livsvandring og identitet, træffes.  

Der er brug for at stå på noget solidt, et ståsted man igen og igen kan vende tilbage til, et ståsted med substans som midt i de svære beslutninger giver fred inde fra og ud.

Jeg ser derfor, at YFC kan være en spydspids, som insisterer på at præsentere troen på Gud som en ressource og et fundament for unge. For mig er det også påtrængende nødvendigt at sætte det at være forbilleder og forældre for unge, på dagsordenen.

Der er ingen tvivl om, at det også bliver en stor udfordring at overtage den daglige ledelse af YFC. I 2017 opnåede man desværre ikke tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Tilskuddet udgjorde en stor del af indtægtsgrundlaget for organisationen. Det bliver derfor en vigtig prioritet for mig i tæt samarbejde med bestyrelsen, de andre ansatte og de mange frivillige, som lokalt arbejder med YFC´s arbejde, at genetablere indtægtsgrundlaget.

De sidste år har også båret præg af, at YFC har været i berøring med flere tusinde unge. Jeg er derfor taknemmelig for, at Daniel Baun (den afgående landsleder) har gjort et stort stykke arbejde for at overdrage YFC på den bedst mulige måde.

Jeg er overbevist om, at YFC har en så vigtig dagsorden, at det ikke bare er muligt at finde midler til at redde YFC, men også til at tage YFC ind i en spændende fremtid.

Jeg ser frem til at komme rundt i landet til alle jer, der udlever YFC´s arbejde i hverdagen, til alle jer, som har gode ideer og tanker for YFC´s arbejde og til alle jer, som ønsker at sætte unge og tro på Gud på dagsordenen. Vi ses derude!”

David kan efter d. 1. marts kontaktes på david@yfc.dk eller på 86209855.

På bestyrelsens vegne

Allan Axelsen

Formand for bestyrelsen

Man kan kontakte bestyrelsen ved at skrive til Allan Axelsen på e-mail allan@dadlnet.dk eller til bestyrelsesmedlem Thomas Balle på e-mail thomas@yfc.dk eller telefon 3163 4034

Hvad er god forkyndelse?

Blog Om Lovsangsledelse

Ledelse af lovsang til Gud

Dette blogindlæg ønsker at pege på Gud midt i tanker om evner, passion og udmærkelse i forbindelse med ledelse af lovsang. Det henvender sig altså primært til dig, som leder lovsang, men det er også tanker til dig, som på anden vis har en gave, som er givet af Gud.

Frivillighed der udvikler dig og din stab (Del 3)

Dette blogindlæg er blevet til på baggrund af tanker om det at lede frivillige. Det henvender sig altså primært til dig, som enten leder eller blot arbejder sammen med frivillige. Selvledelse og selvudvikling i arbejdet med frivillige er vigtigt. Tænk dig selv som en begrænset leder, og hjælp i stedet de frivillige til at lede sig selv – det skaber udvikling og nye muligheder, idet de frivillige på denne måde oplever frihed under ansvar i deres arbejde.

Frivillighed der udvikler dig og din stab (Del 1)

Tanker om mit arbejde som frivillighedskoordinator i Youth For Christ Danmark. Vi er en landsorganisation med 5 faste medarbejdere, 20 frivillige omkring landskontoret i Aarhus, og ca. 150 frivillige gruppeledere rundt omkring i Danmark.

Frivillige har været en selvfølge i man…