Bestyrelse

Vores bestyrelse er YFCs rygrad. De arbejder strategisk og ansvarligt for at forvalte vores midler og muligheder bedst muligt.

Allan Axelsen
Formand
Læge

“Jeg brænder for, at unge må mødes i øjenhøjde af mennesker, som vil dem og kan fortælle dem om Jesus.

I min fritid bruger jeg tid på min kirke Aarhus Valgmenighed, venner, denne bestyrelse og nyder en god whisky.”

axelsen@dadlnet.dk

Thea Mukai
Næstformand
Cand.pæd.ant.

“Jeg brænder for, at unge skal få at vide og forstå, at Gud godt gider at være sammen med dem, lige meget hvem de er, eller hvordan de har det.”

Aksel Christensen
Kasserer
Underviser

aksel.christensen@gmail.com

Thomas Willer
Menigt medlem
Sociolog og præst

Thomas Willer er 40 år, gift med Inge og far til to piger, uddannet sociolog, arbejder i CUR, og planter Aalborg Vineyard.

Var én af de fire første Rock Solid klubledere og er stadig dybt passioneret for at nå unge med de gode nyheder

Flemming Pedersen
Menigt medlem
Projektleder

“Jeg brænder for at give en god verden og et godt samfund videre til vores børn og unge; at dele liv og tro med unge mennesker og at pege hen mod en uendelig kærlighed i den treenige Gud.

Jeg bor sammen med min skønne familie i Nexø, og min fritid bruger jeg på Værftet i Nexø og på at cykle og vandre Bornholms skov- og kyststier tynde.”

fs_pedersen@yahoo.dk

Linda Gamst Josefsen
Menigt medlem
Udviklingskonsulent

“Jeg brænder for, at YFC må være frontløber i at formidle kristen tro for unge – i unges sprog og på deres præmisser.”

Uddannet lærer og har i 10 år undervist teenagere. Leder af YFC’s skolearbejde i 2000-2002. Bestyrelsesmedlem hos Rudehøj Efterskole 2011-2017. Siden 2015 ansat som udviklingskonsulent i Danmission Genbrug.

lindagjosefsen@gmail.com

Mikkel Pedersen
Menigt medlem
Byggeleder & Formand for Væftet

“Jeg brænder for at skabe kreative, udfordrende og rummelige rammer, hvor børn og unge kan have det sjovt og møde kristne, der gerne deler tro og liv.

I min fritid bruger jeg tid på familie, venner, musik, husrenovering og en del frivilligt arbejde i Værftet.”

Johannes Thomsen
Projekt- og kommunikationsleder
Medarbejderrepræsentant

“Jeg brænder for, at ungdomsgenerationens kæmpe potentiale forløses. Samtidigt er det vigtigt for mig, at enhver ung oplever sig som værdifuld og velkommen i YFC”.

johannes@yfc.dk
+45 31 37 39 33

David Laadal Mortensen
Landsleder
Fastansat

“Jeg brænder for, at YFC må være en spydspids, som insisterer på at præsentere troen på Gud som en ressource og et fundament for unge. For mig er det også påtrængende nødvendigt, at vi sætter det at være forbilleder og forældre for unge på dagsordenen.

I min fritid tager jeg på vildmarksture og gerne med mine børn, prøver at holde kroppen igang med løb og svømning og laver bål i haven med min dejlige familie.”

david@yfc.dk
+45 28 68 98 77