Frivillighed der udvikler dig og din stab

Del 1

Dette blogindlæg er blevet til på baggrund af tanker om det at lede frivillige. Det henvender sig altså primært til dig, som enten leder eller blot arbejder sammen med frivillige. Vigtige ord i indlægget er entusiasme og ambitioner. Det handler om sammen at nå de mål, I sætter jer på den bedst tænkelige måde. 

Jeg hedder Christie Roer Askholm, og jeg arbejder hos Youth For Christ (YFC) som frivillighedskoordinator. Jeg ønsker over den næste tid at dele nogle tanker med jer på denne blog om frivillighed. Der kommer 3 dele, hvoraf denne er del 1.

YFC er en landsorganisation med 5 faste medarbejdere, 23 frivillige omkring landskontoret i Aarhus, og ca. 150 frivillige gruppeledere rundt omkring i Danmark.

Frivillige har været en selvfølge i mange år hos Youth For Christ. Når jeg nævner frivillighed, kommer jeg til at tænke på både rekruttering, motivering og etablering – begreber, som man aldrig rigtig bliver professor i. For i bund og grund handler det om at være omstillingsparat og at få rammerne og arbejdet til at passe til den enkelte medarbejder. Og det er noget, der skal ske hver gang, der kommer et par nye frivillige hænder til.

I dette blogindlæg vil jeg dele mine tanker om forandringsparathed – altså det at være klar på, at der hele tiden sker forandringer, når man har med frivillige at gøre.

Forandringsparat

Det er forskelligt, hvordan man har det som person, om man elsker eller hader forandringer og ændringer i sit arbejdsliv. Personligt elsker jeg det! Men når man hele tiden skal gøre plads til flere, så vil det få båden til at gynge mange gange i løbet af et år. Her er det vigtigt, at den faste stab skal kunne omstille sig!

Oftest ansætter man en ny frivillig medarbejder, fordi man ønsker fremskridt inden for et bestemt område. Her synes jeg, at den største udfordring ligger i at få alle medarbejdere til at arbejde sammen om denne forandring, så den nye medarbejder finder plads til sit arbejde med at udvikle et bestemt område. Man skal altså ikke blot ansætte en frivillig, fordi det er dejligt med endnu en hjælpende hånd – nej, man skal kun gøre det, hvis man har skabt en plads og en vej ind i organisationen for den frivillige. En vellykket vej ind i organisationen vil være, hvis faste medarbejdere løbende giver plads, deler oplysninger og skaber et råderum for den nye medarbejder. I dette råderum sker nemlig forandring og udvikling.

Måske lyder det her som en selvfølge for dig, eller måske har du stået med de samme udfordringer. Jeg synes i hvert fald, at det er sværere end som så, når man står midt i det. At skabe plads og at skabe en ”vej” for en ny medarbejder ind i en organisation er noget, man som stab hele tiden skal være opmærksom på og evaluere.

Men hvorfor så overhovedet frivillige? Hvorfor bruge så mange kræfter på at få dem indarbejdet i organisationen? Jeg er ikke i tvivl! Jeg føler mig fuldstændig afhængig af hjælp fra frivillige, hvilket for mig også betyder ny energi og nye holdninger og øjne på sagen. Jeg vælger også at blive ved med at holde mig afhængig af det, fordi den energi og entusiasme smitter af på mig.

Stor entusiasme og store ambitioner

Et af de bedste og mest udfordrende råd jeg husker fra undervisningen i Frivillighed på 3K uddannelsen var: ”Ansæt frivillige fordi de kan gøre jobbet bedre end dig selv” –hertil vil jeg gerne tilføje, -”og hjælp dem til at kunne vokse i det, ved at skabe rammerne for, at de kan udvikle sig, selvom du ikke altid selv kan oplære dem i det faglige.”

Der er altid stor faglighed i organisationer, som kan gives videre til nye medarbejdere, men det er sjældent dén faglighed, som medarbejderen har brug for. Alene dét at starte et nyt sted, kan være utrolig lærerigt for en frivillig. Man skal og kan lære utrolig meget om arbejdsgange og begrundelser for handlemåder og samarbejde med andre arbejdsfelter. Men der skal være en grund til at ansætte en person. Man skal tro på personen og se et potentiale for et eller flere områder, der kan udvikles, for at det bliver rigtig givende både for den nye frivillige medarbejder og den faste stab.

Du kender det måske, hvis du står med opgaven at skulle holde styr på og ansætte nye frivillige. Det der med blot at ansætte nye medarbejdere, der skal læres op i at udføre det af dit arbejde, der er blevet dig for meget. Dette er ikke nogen god tanke, da det er de færreste mennesker, som motiveres af at komme og gøre dét for dig, som du ikke lige synes, at du kan overskue. Hvis du derimod rekrutterer medarbejdere med større eller anden faglighed end dig, så fristes du ikke til, at den frivillige blot skal komme og overtage dit job, men i stedet udvikle det.

Stor entusiasme skaber store ambitioner – og får du skabt en vej for den frivillige ind i organisationen, kan I sammen arbejde for at nå jeres mål.

Læs med på næste del af mine frivilligtanker her: ”Strategisk stabilitet i ledelse af frivillige”.