Få skattefradrag for din gave

Du kan få §8A Skattefradrag for dine gaver.

Hvis vi har dit cpr.nr., oplyser vi din gave til SKAT, sådan at du automatisk opnår fradrag for dine gaver.

Der gælder følgende regler for engangsgaver og løbende månedsgaver.

16.600 kr. reglen (Ligningslovens § 8a)
Du kan årligt få fradrag for gaver op til 16.600 kr. (2020). Ægtefæller kan således tilsammen opnå et fradrag på op til 31.800 kr. (2 x 16.600).

Gavebrev (Ligningslovens § 12)
Med et gavebrev giver du YFC sikkerhed for faste gaveindtægter i en årrække, og du får samtidig en skattefordel.
Hele din gavebrevsydelse er fradragsberettiget.

  • Du kan give op til 15% af din bruttoindkomst dog altid op til 15.000 kr.
  • Du kan tegne et gavebrev på en procentdel af din indkomst eller på et fast årligt beløb.
  • Du kan forpligte dig til at give en fast ydelse i en årrække på mindst 10 år eller for livstid (dog højst så længe du lever).

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til landskontoret og høre mere til behov og muligheder i forbindelse med gaver og gavebreve, på yfc@yfc.dk eller tlf. 8620 9855.